Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-426/2020

Informace o smlouvě
Předmět: RS - část C - seč ručně vedenou sekačkou: NP 58/2020 Knížecí Pláně plocha F
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 20. 08. 2020
Termín ukončení smlouvy: 10. 09. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 57 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Coňková Zuzana Bc.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Čeňkova pila 150
Rejštejn
34192