Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-192/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Propustek Rybárenská slať 1"
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 08. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 62 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Vladimír Babor
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Pod Svatoborem 275
Sušice
34201