Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-197/2020

Informace o smlouvě
Předmět: odstranění náletu nevhodných dřevin a kácení 7 ks vzrostlých stromů v PR Radost
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 24. 08. 2020
Termín ukončení smlouvy: 15. 12. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 24 459 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: ZO ČSOP Šumava
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hraničářská 38
Vimperk
38501