Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-206/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Příkazní smlouva - zajištění odborného dorovodu fyzických osob při splouvání Teplé Vltavy od 1.9.2020 do 31.10.2020
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 01. 09. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: SOUMAR s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Slunečná 358
Husinec
38421