Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-208/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Revitalizace lokality Stožecká I. a II. etapa" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 Life for MIRES
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 04. 09. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 3 622 587 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Bones, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radiová 1285/7
Praha - Hostivař
10200