Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-210/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Vyhledávání kůrovcem nadadených stromů
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 30. 09. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 15 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Michna Josef
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hartmanice 54
Hartmanice
34201