Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-212/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Vyhledávání kůrovcem napadených stromů.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 01. 09. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 15 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Havelková Marie
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Fučíkova 129
Náměšť na Hané
78344