Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-441/2020

Informace o smlouvě
Předmět: MT 37152
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 10. 09. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 23 242 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Ladislav Hrstka
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Srní 108
Srní
34192