Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-66/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 07. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 16. 07. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 9 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Vondráček Matyáš
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: SNP 467
Vimperk
38501