Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-69/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 19. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 30. 07. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 11 250 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Váchalová Michaela
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Brněnská 26
Plzeň
32300