Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-70/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 28. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 02. 07. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 5 625 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Tůma Jiří
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Husova 184
Merklín
33452