Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-71/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 07. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 11. 06. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 5 625 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Truhlářová Alžběta
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: A.Šťastného 1268
Vodňany
38901