Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-75/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 21. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 02. 07. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 11 250 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Prchalová Monika
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hruškova 1744/7
Plzeň
30100