Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-76/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 14. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 13. 08. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 28 125 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Pixa Jan
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Pivovarská 1968
Písek
39701