Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-78/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 21. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 27. 08. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 39 375 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Kůs Tomáš
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Sídliště 332
Stachy
38473