Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-80/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 14. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 20. 08. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 16 875 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Koláčná Karolína
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Branišovská 50
České Budějovice
37005