Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-103/2021

Informace o smlouvě
Předmět: PROJEKT - Vycházka: Za Kelty na šumavu, 5.7.2021, 10:00-13:00 hodin
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 05. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 05. 07. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Svoboda Tomáš
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Jaroškov 42
Stachy
38473