Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-110/2021

Informace o smlouvě
Předmět: PROJEKT - Vycházka: Mravenci na šumavě, 18.8.2021, 10:00-14:00 hodin
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 18. 08. 2021
Termín ukončení smlouvy: 18. 08. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Bezděčka Pavel
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Masarykovo nám. 57/58
Jihlava
58601