Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-131/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Příkazní smlouva - zajištění odborného doprovodu fyzických osob Průvodci divočinou v době od 15.6.2021 do 31.10.2021
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 04. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 50 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Jelínek Martin
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Bronzová 1211
Dobřany
33441