Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-138/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Jazyková korektura knihy "Národní park Šumava - 30 let" včetně redakční práce.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 15. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 30. 06. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 28 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: VIRGO ART, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Dr. Janského 411
Černošice
25228