Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-407/2021

Informace o smlouvě
Předmět: 1 ks barevné ilustrace na téma – Buk lesní v Boubínském pralese, formátu A1 - V rámci projektu č. 152 - Nové expoziční prvky v návštěvnických centrech a informačních střediscích Správy NP Šumava – akceptační č. 1200500041
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 19. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 24 999 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: MVDr. Pavel Procházka
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: 1218
Vlčnov
68761