Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-414/2021

Informace o smlouvě
Předmět: udělení výhradní licence Správě k výkonu práva užít vybrané ilustrace - a) Tiskem interaktivní sešit pro první stupeň základních škol – realizace v rámci projektu č. 153 „Soutěže a specifické vzdělávací programy v Národním parku Šumava – 1200500018“ Tiskem: Pracovní listy středisek EV Publikování ve výukových programech pro interaktivní tabuli Tiskem – didaktické materiály středisek environmentální výchovy Tiskem pracovní listy pro samoobslužné stezky, výukové programy a programy pro veřejnost
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 23. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 30. 05. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 36 300 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Fraitová Alena
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Mezno 94
Miličín
25786