Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-181/2021

Informace o smlouvě
Předmět: PROJEKT 150 - Vycházka: Geopark - Královská Šumava, 4.9.2021, 10:00-13:00 hodin
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 09. 08. 2021
Termín ukončení smlouvy: 04. 09. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Krejčí František Ing
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kašperskohorská 26
Rejštejn
34192