Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-454/2021

Informace o smlouvě
Předmět: dodatek č. 1 přijímání platebních karet a poskytování dalších služeb
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 30. 08. 2021
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Československá obchodní banka, a. s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radlická 333/150
Praha
15000