Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-460/2021

Informace o smlouvě
Předmět: MT 36276-329
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 01. 09. 2021
Termín ukončení smlouvy: 10. 10. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 579 217 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: RAVO Trans s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chroboly 101
Chroboly
38404