Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-210/2021

Informace o smlouvě
Předmět: PPK CHKO 6/2021 - výsadba ovocných dřevin na pč. KN 214 a 215, kú. Štěpanice
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 01. 09. 2021
Termín ukončení smlouvy: 15. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 113 400 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Město Hartmanice
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hartmanice 75
Hartmanice
34201