Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-212/2021

Informace o smlouvě
Předmět: Výměna kotle - České Žleby čp. 37.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 02. 09. 2021
Termín ukončení smlouvy: 15. 10. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 147 618 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Kačmár Jan
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Boženy Němcové 110
Vimperk
38501