Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-353/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Bezúplatný převod pozemků k.ú. Špičák
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Státní pozemkový úřad
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Husinecká 1024/11a
Praha
13000