Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-278/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Průzkum mravence rašelinného
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 22. 09. 2023
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 35 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Havířská 1007/13
Jihlava
58601