Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-526/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 "Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy/Bavorského lesa
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 20. 09. 2023
Termín ukončení smlouvy: 30. 04. 2026
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 429 541 EUR
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Ministerstvo pro místní rozvoj
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Staroměstské náměstí 932/6
Praha
11000