Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-537/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o analýze DNA ze vzorků trusu tetřeva hlušce
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy: 30. 04. 2024
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 48 300 EUR
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Microsynth AG
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Schützenstr. 15
Balgach
9436