Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-341/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Magnetky pro prodej v IS, NC na rok 2024; výroba dle zadání.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 12. 12. 2023
Termín ukončení smlouvy: 28. 02. 2024
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 163 925 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Schneider Michal
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Čížov 180
Horní Břečkov
67102