Smlouva - evidenční číslo: SOSNSM-61/2015

Informace o smlouvě
Předmět: veřejná doprava - Nová Pec, NS č. 308/03
Typ smlouvy: nájemní smlouva
Termín uzavření smlouvy: 02. 12. 2003
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: České dráhy,a.s. Praha
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nádražní 12
České Budějovice
37021