Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 238     <  1  ...  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-403/2015 odběr vody a odvádění odpadních vod Borová Lada - rota ČEVAK a.s. 21. 08. 2013 doba neurčitá neuvedeno
SOSOST-991/2015 smlouva o zajištění pracovnělékařských služeb. Nemocnice České Budějovice, a.s. 16. 08. 2013 doba neurčitá 1 645 Kč
SOSOST-25/2015 Smlouva na zajištění provozu a servisu serveru (smlouva SLA) - server hosting IT Profi s.r.o. 24. 06. 2013 doba neurčitá 60 000 Kč
SOSOST-3/2019 provozování elektrického zařízení uvedeného v Příloze č. 1 (trafostanice venkovní), která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dle podmínek smlouvy provádět manipulace, preventivní údržbu a odstraňování poruch. E.ON Servisní, s.r.o. 21. 06. 2013 doba neurčitá 6 986 Kč
SOSOST-4/2019 provozování elektrického zařízení uvedeného v Příloze č. 1 (trafostanice vnitřní), která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dle podmínek smlouvy provádět manipulace, preventivní údržbu a odstraňování poruch. E.ON Servisní, s.r.o. 21. 06. 2013 doba neurčitá 8 457 Kč
SOSOST-717/2015 Zajištění provozu a servisu sítě fotopointů a backendu SMNPS 00783/2013 (97) IQSolution s.r.o. 17. 06. 2013 doba neurčitá 15 000 Kč
SOSNSM-1/2016 Pronájem nemovitosti sloužící k umístění banneru, týkajícího se informací o nutnosti registrace splouvání Vltavy. Nájemné: 500,- Kč/rok Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 24. 05. 2013 31. 10. 2017 500 Kč
SOSNSM-95/2017 nájemné za honební pozemky v k.ú. Volary Městské lesy Volary s.r.o. 01. 04. 2013 doba neurčitá 4 538 Kč
SOSOST-503/2015 kontroly a revize stavebních elektro instralací dle ČSN332000-6 a kontroly a revize systémů EPS (elektrická požární signalizace), pravidelná zkouška provozuschopnosti zařízení, kontrola výpisu stavu událostí. TRIBASE Networks s.r.o. 17. 01. 2013 doba neurčitá 138 501 Kč
SOSKSS-10/2015 Dodávka pneumatik a duší Čtvrtník Martin 08. 01. 2013 doba neurčitá 315 158 Kč
SOSSOD-88/2015 stejnokroje Ing. Pospíšil Jaroslav 07. 01. 2013 31. 12. 2016 7 603 945 Kč
SOSSOD-89/2015 OOPP Ing. Pospíšil Jaroslav 07. 01. 2013 31. 12. 2016 1 400 270 Kč
SOSKSS-11/2015 Oves krmný Josef Krůs a syn 19. 12. 2012 doba neurčitá neuvedeno
SOSOST-409/2015 odběr vody a odvádění odpadních vod Nová Pec Technické služby Nová Pec 07. 12. 2012 doba neurčitá neuvedeno
SOSNSM-1/2015 Smlouva o nájmu nebytových prostor - kancelář taxátoři. Vyšší odborná škola lesnická 26. 11. 2012 31. 12. 2017 33 589 Kč
SOSOST-630/2015 Dodatek č.2 - o provozování dráhy Butraco s.r.o. 20. 11. 2012 doba neurčitá 9 000 Kč
SOSOST-629/2015 Dodatek číslo 2 - Prohlídky železničního svršku a spodku a prohlídky a údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení Správa želez.dopravní cesty 15. 11. 2012 doba neurčitá 5 127 Kč
SOSNSM-42/2015 Informační tabule-Kvilda, NPŠ od jiných Klínková Hana 25. 06. 2012 doba neurčitá 3 400 Kč
SOSOST-792/2015 RS - péče o bezlesí na území NPŠ Šumavská lesní společnost 25. 06. 2012 31. 12. 2015 neuvedeno
SOSKSS-4/2015 RS- kancelářské potřeby MICOS spol. s.r.o. 18. 06. 2012 18. 06. 2016 neuvedeno
SOSOST-434/2015 odběr vody a odvádění odpadních vod Černá v Pošumaví ČEVAK a.s. 04. 05. 2012 doba neurčitá neuvedeno
SOSSOD-239/2015 Editace a vydání 18. až 22. ročníku vědeckého časopisu Silva Gabreta GeoVision s.r.o. Praha 9 15. 02. 2012 31. 12. 2016 1 164 020 Kč
SOSNSM-23/2015 pronájem garáže o výměře 65 m2 v objektu garáží čp. 5, obec Modrava, parcela p.č. 311/1 k.ú. Filipova Fuť Z - holding, a.s. 15. 12. 2011 doba neurčitá 14 928 Kč
SOSKSS-22/2015 servis a dodávka sanitárního materiálu pro Správu NP Vimperk ILLE PAPÍR SERVICE s.r.o.Praha 08. 12. 2011 doba neurčitá 101 340 Kč
SOSKSS-23/2015 Servis a dodávka sanitárního materiálu pro Správu NP K. Hory ILLE PAPÍR SERVICE s.r.o.Praha 08. 12. 2011 doba neurčitá 20 202 Kč
Stránka 238     <  1  ...  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  >