Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-252/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby: "Revitalizace lokality Devítka " s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní NAT/CZ/000452biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 09. 12. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 851 166 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 1496735
Obchodní název firmy: GRACCULUS s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Tepelská 476
Toužim
36401