Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 6     <  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ...  362  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSOST-231/2024 RS Minitendr NP D 27/2024_Spálenec - podkova Elateridae s.r.o. 05. 06. 2024 10. 07. 2024 100 947 Kč
SOSSOD-155/2024 Realizace výtvarného workshopu "Tlející dřevo – oživení kmenů". Místo realizace workshopu: Poledník (doprava z Modravy na Poledník a zpět zajišťuje Správa Národního parku Šumava) Čas: 10:00 - 17:00 hodin Den: pondělí, 10. 6. 2024 Harazin Zdeněk 04. 06. 2024 10. 06. 2024 5 000 Kč
SOSSOD-54/2024 vyhledávání napadených stromů lýkožroutem smrkovým Cingroš Matěj 03. 06. 2024 31. 07. 2024 45 000 Kč
SOSSOD-128/2024 PPK CHKO 21/2024 Vyhotovení plánu péče o Přírodní rezervaci Amálino údolí Melichar Vladimír Mgr. 03. 06. 2024 30. 11. 2024 55 483 Kč
SOSSOD-153/2024 balení senáže 150 ks á 390,- Kč + 12 Mth á 1700,- Kč Petr Kubal 03. 06. 2024 30. 09. 2024 78 900 Kč
SOSSOD-154/2024 Trika s motivem "Tlejícího dřeva"; prodej v IS, NC Attack Promotion s.r.o. 03. 06. 2024 15. 07. 2024 108 018 Kč
SOSSOD-156/2024 Realizace výtvarného workshopu "Tlející dřevo – oživení kmenů". Místo realizace workshopu: Poledník (doprava z Modravy na Poledník a zpět zajišťuje Správa Národního parku Šumava) Čas: 10:00 - 17:00 hodin Den: pondělí, 10. 6. 2024 Krumphanzlová Věra akad.malíř 03. 06. 2024 10. 06. 2024 5 000 Kč
SOSSOD-157/2024 smlouva o dílo - zjištění, zda záměr sezónního zpřístupnění stezky Luzenským údolím (dle přílohy A Podrobná specifikace díla) nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí Planterra - Institut krajinných adaptací s.r.o. 03. 06. 2024 30. 11. 2024 199 000 Kč
SOSOST-224/2024 MT 39266 Zdeněk Malát 31. 05. 2024 31. 12. 2024 1 710 653 Kč
SOSSOD-129/2024 PPK CHKO 22/2024 Vyhotovení plánu péče o Přírodní rezervaci Onen svět Spolek Ametyst - sekce ochrana přírody 30. 05. 2024 30. 11. 2024 34 773 Kč
SOSSOD-136/2024 PPK CHKO 38/2024 Vyhotovení plánu péče o PP Velké Bahno, PPK CHKO 41/2024 Vyhotovení plánu péče o PR Pod Farským lesem Spolek Ametyst - sekce ochrana přírody 30. 05. 2024 10. 11. 2024 112 330 Kč
SOSSOD-148/2024 Aktualizace vrstvy mapování biotopů včetně ukládání dat v těchto uvedených oblastech: cz 1547 Kotilínek Milan 30. 05. 2024 31. 03. 2025 144 396 Kč
SOSSOD-149/2024 Aktualizace vrstvy mapování biotopů včetně ukládání dat v těchto uvedených oblastech: cz 1438 Kotilínek Milan 30. 05. 2024 31. 03. 2025 220 971 Kč
SOSSOD-150/2024 Aktualizace vrstvy mapování biotopů včetně ukládání dat v těchto uvedených oblastech: cz 0637 Kotilínek Milan 30. 05. 2024 31. 03. 2025 103 194 Kč
SOSSOD-151/2024 DODÁVKA A MONTÁŽ 4 KS 1000L AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ VČETNĚ ROZVODŮ NA AKCI ÚP SRNÍ 58 Václav Regner 30. 05. 2024 30. 08. 2024 363 398 Kč
SOSSOD-325/2023 Oprava LC Horní Kanál na ÚP Srní Silnice Klatovy a.s. 28. 05. 2024 15. 06. 2024 2 864 116 Kč
SOSSOD-100/2024 Monitoring hnízdních i mimohnízdních pohybů jeřábů popelavých (Grus grus) Ticháčková Markéta 28. 05. 2024 01. 11. 2024 90 000 Kč
SOSSOD-138/2024 PPK CHKO 40/2024 Vyhotovení plánu péče o PR Otovský potok Ořešák - spolek pro ochranu přírody 28. 05. 2024 10. 11. 2024 34 140 Kč
SOSOST-214/2024 84_rs MT 39263 Morong Jindřich 28. 05. 2024 31. 05. 2024 11 993 Kč
SOSOST-218/2024 smlouva o zajištění vzdělávání zaměstnanců - školení komunikace PV a ÚP Rambousková Jana Mgr. 28. 05. 2024 30. 11. 2024 80 000 Kč
SOSSOD-98/2024 Ruční sběr mravenců, determinace sebraných druhů, zpracování dat a vyhotovení závěrečné zprávy - Smrčina, Alpa Tůma Jiří Mgr.PhD. 27. 05. 2024 22. 11. 2024 28 000 Kč
SOSSOD-139/2024 Monitoring vřetenuškovitých suchého bezlesí jihovýchodní části Národního parku Šumava Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 27. 05. 2024 30. 11. 2024 50 000 Kč
SOSSOD-140/2024 Monitoring modráska černočarého (Pseudophilotes baton) v západní části Národního parku Šumava Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 27. 05. 2024 30. 11. 2024 70 000 Kč
SOSSOD-144/2024 TISK: MT 08/2024_Dodací listy na ÚP Integraf, s.r.o. 27. 05. 2024 30. 06. 2024 69 500 Kč
SOSSOD-145/2024 Tisk: MT 09/2024 Trhací bloky A3 - Autobusem po NP Šumava 2024 a Tlející dřevo BUSINESS INFORMATION SYSTEMS & SERVICES BISS, s.r.o. 27. 05. 2024 15. 06. 2024 60 700 Kč
Stránka 6     <  1  ...  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  ...  362  >