Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-255/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 9. skupinu lokalit zahrnujících lokality Březová Lada, Bučina, Knížecí Pláně, Silniční slať v rámci projektu č. LIFE17 NAT/CZ/000452 "LIFE for MIRES"
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 20. 12. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 08. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 216 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 71566767
Obchodní název firmy: Miroslav Červenka
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: 80
Častrov
39463