Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-3/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace na ÚP Srní
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 09. 01. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 043 842 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 26071584
Obchodní název firmy: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY,
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Slavníkovců 455
Chýnov
39155