Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-328/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Rámcová dohoda - OOPP THP pro zaměstnance Správy NP Šumava - část A
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 09. 06. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 06. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 6 800 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: SPORT SCHWARZKOPF s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: T. G. Masaryka 154
Sušice
34201