Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-120/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby: "Revitalizace lokality Nová Hůrka" s cílem revitalizovat vodní režim a mokradní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/00452 "Life for MIRES"
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 10. 06. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 438 217 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Luby 175
Klatovy
33901