Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-142/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Dodatek č. 1 - PPK CHKO 16/2023 - monitoring početnosti populace perlorodky říční v NPP Blanice
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 14. 06. 2023
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 267 340 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Mgr. Jan Švanyga
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Mírová 627/17
Rohatec
69601