Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-143/2023

Informace o smlouvě
Předmět: PPK CHKO 1/2023 - část A - vypracování plánu péče pro NPP Blanice a Prameniště Blanice II
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 12. 05. 2023
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 451 266 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Česká zemědělská univerzita v Praze
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kamýcká 129
Praha - Suchdol
16500