Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-154/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území Národního parku Šumava.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 17. 05. 2023
Termín ukončení smlouvy: 29. 09. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 5 700 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Tonka Matěj
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Družstevní 9
České Budějovice
37001