Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-375/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Stejnokroje pro zaměstnance Správy NP Šumava
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 17. 07. 2023
Termín ukončení smlouvy: 19. 07. 2025
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 959 500 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: SPORT SCHWARZKOPF s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: T. G. Masaryka 154
Sušice
34201