Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-446/2023

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o spolupráci poskytnutí jednoročních juvenilních jedinců perlorodky říční z odchovny perlorodek
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 16. 11. 2023
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2025
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Výzkumný ústav vodohospodářský
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Podbabská 2582/30
Praha
16000