Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  201  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSSOD-246/2019 výroba informačních tabulí do MZCHÚ a některých naučných stezek po celém území CHKO Šumava TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 25. 11. 2019 10. 12. 2019 30 885 Kč
SOSSOD-249/2019 Realizace stavby "Revitalizace lokality Smrkový vrchí" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE SENEA spol. s r.o. 22. 11. 2019 31. 12. 2020 1 340 605 Kč
SOSKSS-162/2019 KS - použité silniční panely Jiří Marek 20. 11. 2019 31. 12. 2019 81 000 Kč
SOSOST-646/2019 Licenční smlouva - svolení užívat vybraná autorova díla, konkrétně 4 kusy fotografií rysa ostrovida či jiných fotografií s danou tematikou v rámci projektu 3Lynx Vladimír Čech 20. 11. 2019 20. 11. 2019 10 000 Kč
SOSOST-643/2019 MT 36248 Dagmar Aiznerová 19. 11. 2019 31. 12. 2020 317 358 Kč
SOSOST-644/2019 MT 36247 Dagmar Aiznerová 19. 11. 2019 31. 10. 2020 429 367 Kč
SOSOST-645/2019 MT 35603-přeprava LESOTRANS s.r.o. 18. 11. 2019 30. 04. 2020 1 336 735 Kč
SOSOST-649/2019 smlouva o poskytování právních služeb Advokátní kancelář Korbel, Tuháček & partneři, s.r.o. 18. 11. 2019 doba neurčitá 650 000 Kč
SOSSOD-243/2019 Výroba a instalace 10 nových budek, kontrolu, vyčistění a opravu stávajích budek pro puštíka bělavého na území NPŠ Český svaz ochránců přírody Plzeňsko 15. 11. 2019 30. 11. 2019 80 000 Kč
SOSSOD-244/2019 Znalost rozšíření a početnost populace sokola stěhovavého na území NPŠ Český svaz ochránců přírody Plzeňsko 15. 11. 2019 30. 11. 2019 80 000 Kč
SOSSOD-245/2019 Brožura Šumavské houby - realizace v rámci projektu: 120 "Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí" TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. 15. 11. 2019 15. 12. 2019 23 760 Kč
SOSKSS-164/2019 Nákup sestavy na měření průtoku vod - projekt LIFE FIEDLER AMS s.r.o. 15. 11. 2019 29. 11. 2019 33 057 Kč
SOSOST-654/2019 zřízení účtu č. 190-2234281/0710 - fond odměn. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 15. 11. 2019 doba neurčitá neuvedeno
SOSOST-655/2019 zřízení účtu č. 123-2234281/0710 - rezervní fond. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 15. 11. 2019 doba neurčitá neuvedeno
SOSOST-642/2019 Licenční smlouva - svolení užívat vybraná autorova díla, konkrétně 6 kusů fotografií rysa ostrovida či jiných fotografií s danou tematikou v rámci projektu 3Lynx Drha Marek 07. 11. 2019 15. 11. 2019 15 000 Kč
SOSOST-650/2019 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - radiostanice ruční - 4 ks, nabíječ jednonásobný - 1 ks Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 07. 11. 2019 30. 11. 2019 neuvedeno
SOSSOD-239/2019 Realizace stavby " Revitalizace lokality Malý Bor" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE GRACCULUS s.r.o. 06. 11. 2019 31. 12. 2020 1 516 869 Kč
SOSOST-640/2019 Licenční smlouva - svolení užívat vybraná autorova díla - 5 ks ilustrací rysa ostrovida v rámci projektu 3 Lynx Ludvík Kunc 05. 11. 2019 08. 11. 2019 3 000 Kč
SOSSOD-232/2019 Zajištění odborné přednášky s exkurzí pro zaměstnance Správy NPŠ na téme "MRAVENCI" dne 1.11.2019 Tůma Jiří 01. 11. 2019 01. 11. 2019 3 000 Kč
SOSSOD-241/2019 výsadba stromořadí ovocných stromů "Alej Maňava" + výsadba extenzivního ovocného sadu "Sad Dobrá voda" Město Horní Planá 01. 11. 2019 15. 11. 2019 125 360 Kč
SOSSOD-250/2019 odstranění nežádoucích nárostů křovin na ppč. 925/3, kú. Pravětín Krajské školní hospodářství, 01. 11. 2019 30. 11. 2019 97 500 Kč
SOSKSS-149/2019 VŘ NPS 09893/2019 - Komponenty ICT, tiskárny IT Děčín s.r.o. 31. 10. 2019 31. 12. 2019 90 650 Kč
SOSKSS-150/2019 VŘ NPS 09894/2019 - Mobilní telefony pro veřejnoprávní činnost Alza.cz a.s. 31. 10. 2019 31. 12. 2019 91 509 Kč
SOSSOD-242/2019 výsadba 30 ks javorů klenů, 25 ks buku lesního, 10 ks třešně ptačí a 5 ks lípy malolisté na pč. 141/1, 141/3, 161/1, v kú. Spálenec GW FARMA s.r.o. 31. 10. 2019 13. 12. 2019 298 000 Kč
SOSOST-636/2019 35 601 - ND Jihozápadní Jihozápadní dřevařská a.s. 30. 10. 2019 13. 12. 2019 326 626 Kč
Stránka 7     <  1  ...  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  ...  201  >