Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-450/2023

Informace o smlouvě
Předmět: SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 01. 08. 2023
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Ministerstvo životního prostředí
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vršovická 1442/65
Praha
10000